Tin chỉ đạo điều hành
  12/05/2021

Thực hiện Công văn số 4738/UBND-VP, ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn huyện

Thực hiện Công văn số 4738/UBND-VP, ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 2483/BYT-KCB ngày 06/4/2021 về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tổn thất về sức khỏe, kinh tế, xã hội do việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá gây ra bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trong cộng đồng, cụ thể trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1.    Giao Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu truyền thống và kịp thời phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tại 09 khu dân cư.
2.    Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo, Trường THCS Lê Hồng Phong, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới học sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh.
3.    Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Đội Quản lý thị trường số 2, Phòng Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch (hoặc lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra liên ngành các cơ sở kinh doanh hàng năm) tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha (các sản phẩm này hiện chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam) trên địa bàn huyện.
(Nguồn: Từ Công văn số 1401/UBND-VP - 11/05/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan