Tin chế độ chính sách

Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  (16/05/2022)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực ...

Điều chỉnh mức vay cho học sinh sinh viên theo Quyết định số 05/2022 của Thủ tướng Chính phủ  (16/05/2022)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của ...

Quyết định của Chính phủ về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  (15/05/2022)

Ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với cơ sở giáo dục ...

Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ  (14/04/2022)

Ngày 04/4/2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn ...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ  (14/04/2022)

Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - ...

Thông báo chính sách mới của Trung Quốc về xuất nhập cảnh  (08/10/2020)

UBND huyện nhận được Công văn số 594/SNgV-LS ngày 02/10/2020 của Sở Ngoại vụ về chính sách mới của Trung Quốc về ...

Chấn chỉnh việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức  (10/08/2020)

Theo báo cáo của cơ quan nội vụ huyện, hiện nay có một số cơ quan, đơn vị thực hiện các chế độ, chính sách đối ...

Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 5 và 6 năm 2020  (03/07/2020)

Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo nhận được công văn số 2497/STC-TCHCSN ngày 30/6/2020 của Sở Tài chính về việc triển ...