Tin chỉ đạo điều hành

Triển khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ  (13/05/2021)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 2136/STNMT-TNN ngày 20/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Chính phủ  (12/05/2021)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 2058/STNMT-TNN ngày 19/04/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về ...

Thực hiện Công văn số 4738/UBND-VP, ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn huyện  (12/05/2021)

Thực hiện Công văn số 4738/UBND-VP, ngày 06/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường ...

Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, ứng phó phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021  (12/05/2021)

Thực hiện Công văn số 45/BCH-VP ngày 29/4/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác ...

Triển khai công tác chuẩn bị, ứng phó phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021  (09/05/2021)

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm ...

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành công thương  (08/05/2021)

Căn cứ Công văn số 895/SCT-QLTM ngày 04/5/2021 của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc tăng cường các ...

Phối hợp triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất trên địa bàn tỉnh  (08/05/2021)

UBND huyện Côn Đảo nhận được Công văn số 2223/STNMT-BVMT ngày 23/4/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về ...

Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em  (08/05/2021)

Ngày 28/11/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực ...

Triển khai Thông báo số 303/TB-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh  (08/05/2021)

Thực hiện Thông báo số 303/TB-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về kết luận tại ...

Triển khai thực hiện Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường  (07/05/2021)

Căn cứ Công văn số 1281/SNN-VP ngày 26/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết ...