Tin đấu thầu, đấu giá

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 Xây lắp thuộc dự án: Chỉnh trang khu A-B Chợ Côn Đảo  (22/09/2022)

Danh sách các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Côn Đảo  (01/08/2022)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2021-2025  (01/08/2022)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU  (13/07/2022)

Công trình Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới  (09/04/2020)

Công trình Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa  (04/03/2020)

Gói thầu Sửa chữa xe chuyên dùng và sửa chữa hội trường Ban quản lý công trình công cộng  (04/03/2020)

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg