Tin đấu thầu, đấu giá

Công trình Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới  (09/04/2020)

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công ...

Công trình Cải tạo mảng xanh trước Trung tâm Văn hóa  (04/03/2020)

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công ...

Gói thầu Sửa chữa xe chuyên dùng và sửa chữa hội trường Ban quản lý công trình công cộng  (04/03/2020)

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 214/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói ...