Tin chỉ đạo điều hành

Triển khai hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (12/8/1991-12/8/2021) của Huyện ủy  (22/04/2021)

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU ngày 15/3/2021 của Huyện ủy về tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh Bà ...

Tuyên truyền kế hoạch số 37-KH/HU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tuyên truyền biển, đảo năm 2021  (15/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo về tuyên truyền biển, đảo năm ...

Tiếp tục thông tin tuyên truyền cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”.  (15/04/2021)

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 468/STTTT-TTBCXB ngày 06/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc ...

Triển khai tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19  (29/03/2021)

Thực hiện Công văn số 990/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; ...

V/v triển Khai khai báo y tế bằng QR-Code theo quy định của Bộ Y tế  (05/03/2021)

Thực hiện Công văn số 802/BCĐ-YT ngày 23/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh về việc triển khai Khai ...

Triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  (05/03/2021)

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện nhận được Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 24/02/2021 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế ...

Tăng cường tuyên truyền chế tài xử phạt các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, tiến hành kiểm tra lập biên bản xử phạt theo quy định.  (26/02/2021)

Thực hiện Thông báo số 23/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND huyện về kết luận của ông Nguyễn Anh Nhựt – Phó Chủ ...

Đẩy mạnh tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone  (26/02/2021)

Căn cứ Công văn số 151/STTTT-TTBCXB ngày 03/02/2021của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền cài ...

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  (26/02/2021)

Thực hiện Công văn số 67/TTCS-TTTH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở về tuyên truyền cuộc bầu cử đại ...

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên hệ thống thông tin cơ sở  (26/02/2021)

Thực hiện Công văn số 65/TTCS-TTTH ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền phòng, chống ...

//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/tra-cuu-don%20-%20new.png
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/congthongtindientuchinhphu.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/phapdien.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/nguoidaibieunhandan.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tailieuhdnd.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/danhbadienthoai.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/mail.jpg
//condao.baria-vungtau.gov.vn/files/images/banner%20giua/tracuugiadat.jpg