Tin chỉ đạo điều hành
  05/08/2022

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Ngày 2/8/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công văn số 9201/UBND-VP về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 19/7/2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. (Bấm vào đây để xem văn bản)
 
 

Đánh giá

Tin tức liên quan