Tin chỉ đạo điều hành
  12/05/2021

Triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, ứng phó phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021

Thực hiện Công văn số 45/BCH-VP ngày 29/4/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, ứng phó phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão năm 2021.
Để chủ động ứng phó cho các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa bão, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Côn Đảo đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau:
1. Giao Phòng Kinh tế huyện
- Rà soát, kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện khi có sự thay đổi thành viên, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để có các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra.
- Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh xây dựng Phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế tại địa phương; đặc biệt là phương án sơ tán dân cư đến nơi tránh trú bão an toàn khi có thiên tai xảy ra. Trong đó cần xác định các khu vực xung yếu, số người dự kiến di dời, sơ tán, địa điểm tạm cư an toàn và phương án di chuyển để di dời dân nhanh nhất đến nơi trú ẩn an toàn khi thiên tai xảy ra, đảm bảo chủ động, kịp thời và hiệu quả.
- Khẩn trương thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, tuyên truyền cho người dân các biện pháp cơ bản để tự chủ động phòng, tránh bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm và xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” giai đoạn 2021-2030.
- Rà soát, triển khai khắc phục các tồn tại trong công tác chuẩn bị về phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các địa phương năm 2021 tại Báo cáo số 43/BC-BCH ngày 28/4/2021 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.
- Tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh trước 20/5/2021.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Công ty Lâm viên cây xanh Vũng Tàu, Ban Quản lý Công trình công cộng và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện chặt tỉa cành, nhánh hệ thống cây xanh ven đường, công viên, nhất là các cây cao, dễ gãy đổ, cây mục rỗng, sâu bệnh, già cỗi, bọng gốc, tán lá lớn, các cây nằm gần khu vực nhà ở của người dân, gần lưới điện,… Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để nhanh chóng xử lý khi có sự cố xảy ra, khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông đi lại.
3. Đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo: Chủ trì, phối hợp Ban Quản lý Cảng Bến Đầm, Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cho người dân các kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền trong các khu tránh trú bão khi có bão, áp thấp nhiệt đới xảy ra.
(Nguồn: Từ Công văn số 1396/UBND-KT - 11/05/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan