Tin chỉ đạo điều hành
  29/03/2021

Triển khai tuyên truyền và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 990/UBND-VP ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19; để triển khai chủ động, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt trong Tết Nguyên đán năm 2021; UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, trực thuộc Tỉnh đóng trên địa bàn huyện tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện cài đặt cho mình và người thân ứng dụng NCOVI và ứng dụng Bluezone; khuyến nghị mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng NCOVIBluezone.

2. Ban quan lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo tiếp tục triển khai, vận động các nhà hàng, khách sạn, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh lưu trú... phổ biến, khuyến nghị khách hàng cài ứng dụng NCOVI, Bluezone khi sử dụng dịch vụ hoặc ra, vào đơn vị.

3. Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan phổ biến đến sân bay, cảng tàu, các doanh nghiệp vận tải, chợ,… việc cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường tuyên truyền việc cài đặt các ứng dụng như NCOVI, Bluezone; thường xuyên tuyên truyền trên thông tin đại chúng, trực quan mức xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

5. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể tiếp tục phát động phong trào cài đặt và hỗ trợ người dân cài NCOVI và Bluezone.

6. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông triển khai nhắn tin Zalo, SMS cho người dân đề nghị cài NCOVI, Bluezone và định kỳ nhắc lại; hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone, NCOVI và thông tin hướng dẫn cài trên các kênh wifi công cộng, sân bay, bến cảng,...

(Nguồn: Công văn số 306/UBND-VHTT ngày 02/02/2021)

Đánh giá

Tin tức liên quan