Tin trong huyện,Cải cách hành chính
  23/11/2022

Tuyên truyền về chuyển đổi số tại Khu dân cư số 1

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 17/04/2022 của UBND huyện về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2022, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính tại khu dân cư số 1.

 

 

Tại Hội nghị, Lãnh đạo TTVHTT-TT huyện đã tuyên truyền tới cấp ủy, Ban Điều hành, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể cơ sở và người dân Khu dân cư số 1 về Mục đích ý nghĩa của việc chuyển đổi số; Các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về chuyển đổi số; Triển khai một số lĩnh vực chuyển đổi số trong thời gian gần đây như thực hiện các giao dịch sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt để chi trả tiền điện, nước, cước viễn thông; các thủ tục hành chính thông qua cổng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các tiện ích của việc sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cung cấp...

 

 

Ngoài ra, tại Hội nghị, các đại biểu còn được theo dõi các video clip hướng dẫn người dân thực hiện công tác chuyển đổi số; sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; cách cài đặt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID)...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho người dân khu dân cư số 1 nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích và những giá trị to lớn thiết thực mà chuyển đổi số mang lại trong đời sống hiện nay; nâng cao khả năng khai thác và sử dụng công nghệ thông tin cho các tầng lớp nhân dân nhằm hướng tới góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ và các ứng dụng về chuyển đổi số trong các giao dịch dân sự cũng như giao dịch hành chính, góp phần chung tay thực hiện công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

 

 

Ngoài việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, TTVHTT-TT huyện còn mở chuyên mục “Chuyển đổi số và Cải cách hành chính” trên sóng phát thanh vào sáng thứ 6 hàng tuần, nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

Mạnh Cường

Đánh giá

Tin tức liên quan