Tin đấu thầu, đấu giá
  09/04/2020

Công trình Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới

Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Quyết định số 343/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên - Môi trường.
Chi tiết gói thầu:
Stt Tên gói thầu Giá gói thầu Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Loại hợp đồng Thời gian thực hiện hợp đồng
Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1 Xây dựng Bãi đậu xe Chợ mới 252.508.980 Sự nghiệp kinh tế 2020 Chỉ định thầu rút gọn   Quý II năm 2020 Trọn gói 01 tháng
  Tổng giá trị các gói thầu 252.508.980            
 

Đánh giá

Tin tức liên quan