VĂN BẢN UBND HUYỆN
V/v điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 21/9/2021 của UBND huyện về Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5 trên địa bàn huyện Côn Đảo năm 2021

Tài liệu đính kèm

3574/UBND-PYT Tải file đính kèm